Salin fail sambil mengekalkan konteks SELinux di Linux