Tambahkan watak pada permulaan setiap baris menggunakan sed