Temel işlemler, fonksiyonlar ve veri yapıları için hızlı bir GNU R eğitimi